Chủ nhật, 14/08/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

01/09/2021 5,099

Cây cà chua ra hoa khi đạt được đến lá thứ?

A. 14       

Đáp án chính xác

B. 15       

C. 12       

D. 13

Trả lời:

verified Giải bởi qa.haylamdo.com

Đáp án: A

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua?

Xem đáp án » 01/09/2021 17,426

Câu 2:

Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm? 

Xem đáp án » 01/09/2021 7,839

Câu 3:

Cho các loài thực vật sau:

⦁ Thanh Long

⦁ Cà tím

⦁ Cà chua

⦁ Cà phê ngô

⦁ Lạc

⦁ Đậu

⦁ Củ cải đường

⦁ Ngô

⦁ Sen cạn

⦁ Rau diếp

⦁ Hướng dương

Trong các loài cây trên, có bao nhiêu cây trung tính?

Xem đáp án » 01/09/2021 6,887

Câu 4:

Florigen kích thích sự ra hoa của cây được sinh ra ở?

Xem đáp án » 01/09/2021 6,728

Câu 5:

Quang chu kỳ là?

Xem đáp án » 01/09/2021 1,977