IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 1 cực hay, có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 1690 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ở Ai Cập, vua còn được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Xã hội có giai cấp và nhà nước cổ đại phương Đông được hình thành từ

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Từ “en-si” trong tiếng Lưỡng Hà có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Chủ nhân của người Lưỡng Hà là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Yếu tố nào không phải nguyên nhân làm cho các quốc gia Hy Lạp và Rô-ma lại có nền ngoại thương phát triển?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 6:

Vào khoảng thời gian nào cư dân Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Khởi nghĩa Xpac-ta-cút nổ ra ở quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 8:

Các ngành nghề thủ công nghiệp nổi tiếng ở Hy Lạp và Rô-ma cổ đại là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 9:

Một công trình kiến trúc khiến đời sau vô cùng than phục được xây dựng trên đồi A-crô-pôn ở A-ten (Hy Lạp) đó là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 10:

Để tính thời gian, cư dân phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay