IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 6 Học kì 2 cực hay, có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 1335 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong hoàn cảnh nào, Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy dựng quyền tự chủ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Khúc Thừa Dụ quê ở

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 6:

Năm 937 Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Ý nào không phải nguyên nhân vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần 2?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 8:

Nhà Nam Hán nhân cớ gì để kéo quân sang xâm lược nước ta?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 9:

 Vua Nam Hán cử ai là người đem quân tấn công nước ta?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 10:

Ngô Quyền là người thuộc

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay