IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 6 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 6 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 6 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 1791 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trụ sở phủ đô hộ nước ta dưới thời Đường đặt ở đâu:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Phùng Hưng được suy tôn là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Một số lái buôn kiêm các nghề nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Dương Đình Nghệ quê ở

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 9:

Năm 937 Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

Tình hình kinh tế của Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X?

Xem đáp án

- Người Chăm biết sử dụng công cụ bằng sắt và dùng trâu, bò kéo cày, họ biết sáng tạo xe guồng nước, làm ruộng bậc thang ở sườn núi.

- Họ biết trồng cây ăn quả và cây công nghiệp.

- Khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi, sừng tê…), làm gốm, đánh cá ven sông, biển.

- Trong thương mại, họ trao đổi buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ…


Câu 12:

Hành động và ý nghĩa việc làm của Khúc Hạo?

Xem đáp án

* Những hành động của Khúc Hạo

- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã.

- Thay đổi thuế khóa, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

- Lập lại sổ hộ khẩu.

* Ý nghĩa

- Gạt bỏ sự ảnh hưởng của chế độ đô hộ phương Bắc.

- Tiếp tục xây dựng một đất nước riêng, đất nước hoàn toàn tự chủ.

- Đất nước của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

- Thể hiện ý chí, tinh thần độc lập của dân tộc Việt.


Bắt đầu thi ngay