Thứ sáu, 31/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Tin học Top 4 Đề thi giữa kì 2 Tin học 8 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề thi giữa kì 2 Tin học 8 có đáp án (Bài số 1)

Đề thi giữa kì 2 Tin học 8 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 2392 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hoạt động nào sau đây lặp với số lần biết trước:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trong câu lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước và bằng:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào?

var i: integer;

begin

for i:=1 to 99 do;

end.

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là :

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay