Thứ sáu, 31/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Tin học Top 4 Đề thi Học kì 2 Tin học 8 có đáp án

Top 4 Đề thi Học kì 2 Tin học 8 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Tin học 8 có đáp án (Đề 1)

  • 2690 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các cách khai báo biến mảng dưới đây, cách khai báo nào là đúng:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Khi giải thích các thành phần trong câu lệnh lặp, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 9:

Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án D