IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14 (có đáp án): Nước Âu Lạc

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14 (có đáp án): Nước Âu Lạc

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 14 (có đáp án): Nước Âu Lạc

  • 3721 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Quân Tần xâm lược nước ta vào

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. năm 218 TCN

Giải thích: Năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi sau khi thống nhất Trung Nguyên


Câu 2:

Ai là người chỉ huy quân ta đánh Tần?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Thục Phán

Giải thích: Sử cũ Trung Quốc chép: “Người Việt trốn vào rừng, không chịu để quân Tần bắt… Rồi họ đặt người tuấn kiệt lên làm tướng, ngày ở yên, đêm đến ra đánh quân Tần”.


Câu 3:

Thục Phán sau khi đánh bại quân Tần lên ngôi năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 207 TCN

Giải thích: Sau thắng lợi vẻ vang, nhân đó, năm 207 TCN đã buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình.


Câu 4:

Sau khi lên ngôi vua, Thục Phán đóng đô ở


Câu 5:

So với thời vua Hùng thì thời An Dương Vương quyền hành và tổ chức nhà nước như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Quyền hành cao hơn, bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn

Giải thích: Nhìn chung, bộ máy nhà nước thời An Dương Vương không có gì thay đổi nhưng quyền lực của nhà vua cao hơn và tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.


Câu 7:

Người cai quản các làng, chạ được gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Bồ chính

Giải thích: Ở thời Âu Lạc, người đứng đầu làng, chạ vẫn được gọi là Bồ chính giống thời Văn Lang.


Câu 8:

Khi quân Tần đánh xuống phương Nam, nước Văn Lang đang ở trong hoàn cảnh

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Gặp nhiều khó khăn

Giải thích: Vào cuối thế kỉ III TCN, đời vua Hùng thứ 18, đất nước Văn Lang không còn bình yên như trước nữa, vua không lo sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống vui chơi. Lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.


Câu 9:

Thời kì An Dương Vương gắn với câu chuyện sự tích nổi tiếng nào trong lịch sử dân tộc?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Mị Châu – Trọng Thủy

Giải thích: Mị Châu chính là con gái của An Dương Vương, từ câu chuyện này đã lí giải phần nào lí do mất nước của An Dương Vương.


Câu 10:

Kinh tế Âu Lạc so với thời Văn Lang

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. có nhiều tiến bộ đáng kể.

Giải thích: Sau nhiều thế kỉ phát triển, kinh tế Âu Lạc đã có nhiều tiến bộ đáng kể cả trong nông nghiệp và thủ công nghiệp.


Câu 11:

Câu chuyện Mị Châu - Trọng Thủy đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho đời sau?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong chuyện Mị Châu- Trọng Thủy, Triệu Đà đã chủ động giảng hòa và kết thông gia với An Dương Vương. Thực chất, Triệu Đà muốn dùng Trọng Thủy để làm nội gián, tìm hiểu bí mật quốc gia của Âu LạcDo mất cảnh giác, An Dương Vương đã bị Trọng Thủy lấy mất nỏ thần và thất bại trước cuộc xâm lược lần thứ hai của Triệu Đà.

=> Bài học kinh nghiệm: phải luôn đề cao cảnh giác với kẻ thù.


Câu 12:

Sự ra đời của nhà nước Âu Lạc khẳng định truyền thống gì của dân tộc Việt Nam trong buổi đầu dựng nước?

Xem đáp án

Đáp án A

Nhà nước Âu Lạc ra đời dựa trên cơ sở thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tần với sự đoàn kết của 2 bộ lạc là Tây Âu và Lạc Việt => khẳng định truyền thống đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Truyền thống này vẫn được tiếp tục phát huy cho tới ngày nay, là sức mạnh đánh tan mọi thế lực xâm lược


Bắt đầu thi ngay