IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18 (có đáp án): Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18 (có đáp án): Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18 (có đáp án): Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

  • 4909 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Trưng Vương

Giải thích: Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh


Câu 2:

Nước ta kháng chiến chống quân Hán tiếp tục xâm lược năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 42 – 43


Câu 3:

Quân Hán tấn công Hợp Phố vào

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. tháng 4 năm 42

Giải thích: Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố dưới sự chỉ huy của Mã Viện và 2 vạn quân tinh nhuệ.


Câu 4:

Vào tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt tại

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Cấm Khê.

Giải thích: Sau khi ra sức chiến đấu chống giặc, vào tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh anh dũng tại Cấm Khê.


Câu 5:

Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Buôn bán đương thời khá phát triển.

Giải thích: Khi nói đến các chợ, các trung tâm là nói đến sự buôn bán. Việc hình thành những trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên chứng tỏ buôn bán thời đó khá phát triển.


Câu 6:

Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng.

Giải thích: Những chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Hán khiến thôn xóm, đất nước tiêu điều và cuối cùng là đẩy người dân vào cảnh khốn cùng.


Câu 7:

Lãng Bạc nằm ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. phía đông Cổ Loa

Giải thích: Lãng Bạc nằm ở phía đông Cổ Loa (gần Chí Linh – Hải Dương). Đây là một miền đất cao, xung quanh là vùng đồng sâu, hồ nước mênh mông.


Câu 8:

Sau khi Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến

Xem đáp án

Chọn đáp án B: Tháng 11 năm 43


Câu 9:

Quân Trung Quốc sau cuộc xâm lược sang Việt Nam, đi mười phần khi về

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Còn bốn, năm phần


Câu 10:

Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.

Giải thích: Hai Bà Trưng đã có công lớn trong công cuộc bảo vệ đất nước. Việc nhân dân xây dựng đền thờ hai bà ở nhiều nơi cho thấy lòng biết ơn và không bao giờ quên công lao của hai bà đối với đất nước.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương