Thứ sáu, 19/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 2 (có đáp án): Cách tính thời gian trong lịch sử

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 2 (có đáp án): Cách tính thời gian trong lịch sử

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 2 (có đáp án): Cách tính thời gian trong lịch sử

  • 2875 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một thế kỉ có bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. 100 năm


Câu 2:

Người xưa đã tính thời gian như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Dựa vào thời gian mọc, lặn, di chuyển của Mặt Trời và Mặt Trăng

Giải thích: Người xưa đã dựa vào thời gian mọc, lặn, di chuyển của Mặt Trời và Mặt Trăng để làm ra lịch.


Câu 3:

Cách tính thời gian theo sự di chuyển của Mặt Trời gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Dương lịch

Giải thích: (Trang 7 – lịch sử 6)


Câu 4:

Khởi nghĩa Lam Sơn (7/2/1418), em hãy tính lịch Âm Dương cho sự kiện lịch sử này?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Lịch Âm: 2/1 năm Mậu Tuất Lịch Dương: 7/2/1418


Câu 5:

Một bình gốm được chôn dưới đất năm 1885 TCN. Theo cách tính của các nhà khảo cổ học, bình gốm đã nằm dưới đất 3877 năm. Hỏi người ta phát hiện bình gốm vào năm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Người ta phát hiện bình gốm vào năm 2002

Giải thích: Phép tính như sau: 3877 – 1885 = 2002


Câu 6:

Năm 179 TCN, Triệu Đà xâm lược nước ta. Em hãy tính khoảng thời gian theo thế kỉ, theo năm của sự kiện so với năm 2013.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Năm 179 TCN thuộc thế kỉ II TCN, Triệu Đà xâm lược nước ta cách nay 2,192 năm

Giải thích: Phép tính như sau: 2013 + 179 = 2192 (năm)


Câu 7:

Năm 542, khởi Lí Bí cách nay năm 2017 là bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 1475 năm

Giải thích: Phép tính như sau: 2017 – 542 = 1475 (năm)


Câu 8:

Năm 111 TCN nhà Hán chiếm Âu lạc cách năm 2016 bao nhiêu năm.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. 2127 năm

Giải thích: Phép tính như sau: 2016 + 111 = 2017 (năm)


Câu 9:

Một năm có 365 ngày, còn năm nhuận là bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 366 ngày

Giải thích: Năm nhuận sẽ nhiều hơn năm không nhuận một ngày nữa. Vì mỗi năm sẽ thừa ra 6 tiếng, người ta quy ước 4 năm sẽ nhuận 1 lần và bằng 1 ngày.


Câu 10:

Chu kì quay của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất để tính thời gian và làm ra lịch và cách tính này được gọi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Âm Lịch

Giải thích: Các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam thường tính cả âm lịch và dương lịch.


Bắt đầu thi ngay