IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20 (có đáp án): Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20 (có đáp án): Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20 (có đáp án): Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

  • 4252 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nho giáo được lập ra bởi

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Khổng Tử.

Giải thích: Nho giáo hay còn được gọi là Khổng giáo, do Không Tử (thế kỉ VI – V TCN) lập ra ở Trung Quốc.


Câu 2:

Giữa thế kỉ III, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Bà Triệu

Giải thích: Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, là một người có sức khỏe và có ý chí lớn. Vào giữa thế kỉ III, năm Bà Triệu 19 tuổi đã nổi dậy khởi nghĩa ở quận Cửu Chân.


Câu 3:

Căn cứ của khởi nghĩa Bà Triệu là ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Giải thích: Từ căn Phú Điền, Bà Triệu đã lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các ấp ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu.


Câu 4:

Để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử Lục Dận đem

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 6000 quân.

Giải thích: Được tin có khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Giao Châu để đàn áp cuộc khởi nghĩa.


Câu 5:

Lí do để giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là « Thiên tử » và có quyền quyết định tất cả.

Giải thích: Với tư tưởng vua là con trời, ý của vua là ý của trời của Nho giáo sẽ giúp cho giai cấp thống trị, đặc biệt là nhà vua được củng cố quyền lực.


Câu 6:

Ở thời kì bị đô hộ, xã hội nước ta xuất hiện thêm những nông dân không có ruộng đất, phải cày cấy thuê, lịch sử gọi đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. nông dân lệ thuộc.

Giải thích: Dưới sự cướp bóc ruộng đất của địa chủ và quan lại, xã hội nước ta đã xuất hiện thêm tầng lớp nông dân lệ thuộc. Họ là những người không có ruộng đất phải cày cấy thuê hoặc lệ thuộc vào những người địa chủ, quan lại.


Câu 7:

Đạo giáo do ai sáng lập?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Lão Tử.

Giải thích: Đạo giáo do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc, cùng thời với Khổng giáo.


Câu 8:

Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 248


Câu 9:

Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

Giải thích: Trải qua hàng nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc với chính sách đồng hóa dân tộc, người Việt vẫn tự hào giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên là do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.


Câu 10:

Bà Triệu hi sinh trên

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa).

Giải thích: Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa). Hiện nay, ở đay còn lăng mộ và đền thờ bà.


Bắt đầu thi ngay