Thứ sáu, 19/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 22 (có đáp án): Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 22 (có đáp án): Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 22 (có đáp án): Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (tiếp theo)

  • 2931 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dương Phiêu giữ chức

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. thứ sử Ái Châu


Câu 2:

Tướng của nhà Lương sang nước ta vào tháng 5 năm 545 tên là

Xem đáp án

họn đáp án: A. Trần Bá Tiên.

Giải thích: Tháng 5 năm 545, vua Lương cử Dương Phiêu – thứ sử Giao Châu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thủy và bộ tiến xuống Vạn Xuân.


Câu 3:

Trước sự tấn công của nhà Lương, Lý Nam đã cho lui quân về

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. cửa sông Tô Lịch

Giải thích: Trước sự tấn công của nhà Lương, Lý Nam đã cho lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).


Câu 4:

Lý Nam Đế mất năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. 548

Giải thích: Sau nhiều lần tấn công của quân Lương, năm 548, Lý Nam Đế mất.


Câu 5:

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Lý Bí trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến cho

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Triệu Quang Phục

Giải thích: Triệu Quang Phục là con của Triệu Túc, là người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa và được Lý Bí rất tin cậy.


Câu 6:

Nhân dân sau này gọi Triệu Quang Phục là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Dạ Trạch Vương.

Giải thích: Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, Triệu Quang Phục quyết định rút lui về Dạ Trạch (Hưng Yên). Về sau, nhân dân thường gọi ông là Dạ Trạch Vương.


Câu 7:

Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Triệu Quang Phục đã

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. lên ngôi vua.

Giải thích: Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính quyền.


Câu 8:

20 năm sau, Lý Phật Tử ở phía nam đã

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. kéo quân về cướp ngôi của Triệu Việt Vương.

Giải thích: 20 năm sau, Lý Phật Tử ở phía nam đã kéo quân về cướp ngôi của Triệu Việt Vương. Lý Phật Tử lên ngôi vua, sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế.


Câu 9:

Vì sao Lý Phật Tử lại không sang chầu nhà Tùy ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Do Lý Phật Tử có lòng tự tôn dân tộc, không chấp nhận nước ta là một nước chư hầu của Trung Quốc.


Bắt đầu thi ngay