Thứ sáu, 19/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23 (có đáp án): Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23 (có đáp án): Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23 (có đáp án): Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

  • 3074 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. năm 618


Câu 2:

Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. An Nam đô hộ phủ.

Giải thích: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị.


Câu 3:

Trụ sở của phủ đô hộ đặt ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Tống Bình


Câu 4:

Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Mai Hắc Đế.

Giải thích: Sau khi xưng đế, nhân dân thường gọi Mai Thúc Loan là Mai Hắc Đế (Vua Đen). Quốc đô ở thành Vạn An.


Câu 5:

Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 10 vạn quân.


Câu 6:

Hiện nay, đền thờ Mai Hắc Đế ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn


Câu 7:

Phùng Hưng quê ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Đường Lâm

Giải thích: Quê của Phùng Hưng ở Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội).Họ Phùng nối đời làm thủ lĩnh gọi là quan lang.


Câu 8:

Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, viên đô hộ người Hán tên là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Cao Chính Bình

Giải thích: Khi Phùng Hưng khởi nghĩa, viên đô hộ người Hán tên là Cao Chính Bình phải rút quân về thành cố thủ, rồi sinh bệnh chết.


Câu 9:

Sau khi Phùng Hưng mất, người nối nghiệp là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. con trai Phùng An.

Giải thích: Sau khi Phùng Hưng mất, người nối nghiệp là con trai Phùng An. Năm 791, nhà Đường đem quân sang đàn áp, Phùng An ra hàng.


Câu 10:

Quan lang là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. người đứng đầu một vùng gồm nhiều bản, làng ở miền núi.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương