Thứ sáu, 19/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 24 (có đáp án): Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 24 (có đáp án): Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 24 (có đáp án): Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX

  • 4188 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. huyện Tượng Lâm

Giải thích: Sau khi người Hán chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, đã đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm.


Câu 2:

Quận Nhật Nam gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 5 huyện


Câu 3:

Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập

Xem đáp án

Chọn đáp án: 

A. năm 192 – 193


Câu 4:

Chữ viết của người Chăm thế kỉ IV bắt nguồn từ

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. chữ Phạn

Giải thích: Chữ Phạn bắt nguồn từ Ấn Độ. Nhân dân Chăm chịu ảnh hưởng khá nhiều từ văn hóa Ấn Độ


Câu 5:

Một số lái buôn còn kiêm nghề

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. A, B.


Câu 6:

Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Chăm pa

Giải thích: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là Chăm pa (sử cũ gọi là nước Hoàn Vương), đóng đô ở Sin – ha – pu – ra (Trà Kiệu – Quảng Nam)


Câu 7:

Nguồn sống chủ yếu của người Chăm pa là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. nông nghiệp trồng lúa nước

Giải thích: Nguồn sống chủ yếu của người Chăm pa là nông nghiệp trồng lúa nước, mỗi năm hai vụ. Họ còn làm ruộng bậc thang ở sườn đồi, núi để canh tác.


Câu 8:

Hiện nay, di sản của người Chăm pa còn tồn tại đến ngày nay là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Thánh địa Mỹ Sơn

Giải thích: Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những di sản tiêu biểu còn lại của người Chăm. Hiện nay nằm ở địa phận tỉnh Quảng Nam.


Câu 9:

Với người chết, người Chăm có tục

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò rồi ném xuống sông hay biển.

Giải thích: Đây là một phong tục truyền thống của người Chăm.


Câu 10:

Nhân dân Chăm theo

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. đạo Phật và đạo Bà La Môn

 


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương