IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 27 (có đáp án): Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 27 (có đáp án): Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 27 (có đáp án): Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  • 3031 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lưu Hoằng Tháo đem quân sang xâm lược nước ta năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 938

Giải thích: Năm 938, vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta.


Câu 2:

Ngô Quyền là người thuộc

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. làng Đường Lâm

Giải thích: Ngô Quyền là người làng Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm.


Câu 3:

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Trừng trị Kiều Công Tiễn làm phản.

Giải thích: Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức, được tin đó, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc.


Câu 4:

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Lợi dụng thủy triều lên xuống làm trận địa cọc ngầm

Giải thích: Với kế sách độc đáo của Ngô Quyền, quân ta đã giành thắng lợi vang dội trước quân xâm lược Nam Hán và để lại nhiều bài học về nghệ thuật đánh giặc cho người đời sau.


Câu 5:

Kết quả của Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Giải thích: Với sự mưu trí và đoàn kết của nhân dân, Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.


Câu 6:

Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội, điều này có ý nghĩa

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Nhân dân luôn nhớ đến công lao của ông.


Câu 7:

Tại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần thứ 2?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. A, B, C đều đúng.

Giải thích: quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần thứ 2 là do được Kiều Công Tiễn sang cầu cứu, trả thù thất bại lần một và mở rộng bờ cõi.


Câu 8:

Những chiếc cọc gỗ ngầm của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. đầu cọc gỗ được đẽo nhọn và bịt sắt.

Giải thích: Đầu của cọc gỗ được đẽo nhọn và bịt sắt để tăng thêm độ cứng cho cọc, dễ dàng phá thủng thuyền chiến của giặc.


Câu 9:

Lúc quân Nam Hán kéo quân vào Bạch Đằng là lúc

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. thủy triều đang lên

Giải thích: Lúc quân Nam Hán kéo quân vào Bạch Đằng là lúc thủy triều đang lên, vì thế thuyền Nam Hán to mà dễ dàng đi vào.


Câu 10:

Tướng Hoằng Tháo trong trận Bạch Đằng đã

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. bị tử trận

Giải thích: Sau khi tướng Hoằng Tháo bị tử trận, vua Nam Hán đã hốt hoảng hạ lệnh cho thu quân về nước.


Bắt đầu thi ngay