IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 4: (có đáp án) Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 4: (có đáp án) Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 4: (có đáp án) Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)

  • 912 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN, những quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên hình thành ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay


Câu 2:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được xây dựng trên nền tảng kinh tế

Xem đáp án

Đáp án A

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở lưu vực các sông lớn - nơi có điều kiện thuận lợi để xây dựng nền nông nghiệp trồng lúa nước gắn với làm thủy lợi


Câu 3:

Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là bộ phận nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, kinh tế nông nghiệp là nền tảng nên nông dân công xã là lực lượng sản xuất chính trong xã hội


Câu 4:

Bộ phận thấp kém nhất trong xã hội, phải phục dịch cho quý tộc trong xã hội cổ đại phương Đông gọi chung là

Xem đáp án

Đáp án C

Trong xã hội cổ đại phương Đông, nhà vua và quý tộc đều có nhiều người hầu hạ, phục dịch gọi chung là nô lệ. Họ là bộ phận thấp kém nhất trong xã hội và bị đối xử không khác gì con vật


Câu 5:

Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông lại được hình thành ở lưu vực các sông lớn?

Xem đáp án

Đáp án A

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở vùng lưu vực các dòng sông lớn (sông Nin – Ai Cập, sông Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ - Lưỡng Hà, sông Ấn và sông Hằng - Ấn Độ, sông Hoàng Hà và Trường Giang - Trung Quốc)- đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng, màu mỡ, nguồn nước dồi dào thuận lợi cho con người quần tụ và phát triển sản xuất trong buổi đầu lịch sử


Câu 6:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở lưu vực các con sông lớn đã tạo ra khó khăn cơ bản gì cho cư dân?

Xem đáp án

Đáp án B

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở vùng lưu vực các dòng sông lớn (sông Nin – Ai Cập, sông Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ - Lưỡng Hà, sông Ấn và sông Hằng - Ấn Độ, sông Hoàng Hà và Trường Giang - Trung Quốc) đã tạo ra khó khăn cơ bản cho cư dân là phải thường xuyên đối mặt với lũ lụt và đặt ra yêu cầu phải tiến hành trị thủy để bảo vệ sản xuất


Câu 7:

Trong cơ cấu xã hội phương Đông không bao gồm lực lượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Các lực lượng chính trong xã hội cổ đại phương Đông bao gồm:

- Quý tộc: thuộc giai cấp thống trị, sống sung túc

- Nông dân công xã: bộ phận đông đảo, có vai trò to lớn trong sản xuất.

- Nô lệ: tầng lớp thấp nhất trong xã hội, làm việc nặng nhọc hầu hạ quý tộc


Câu 8:

Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ của đội ngũ quan liêu ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Xem đáp án

Đáp án D

Bộ máy giúp việc cho nhà vua thời kì cổ đại có rất nhiều công việc, bao gồm:

- Làm các công việc thu thuế.

- Xây dựng các công trình công cộng như đền tháp, cung điện.

- Chỉ huy quân đội.

=> Đáp án D: đảm nhiệm các nghi lễ tôn giáo là nhiệm vụ của tăng lữ (thầy tế tư)


Câu 9:

Bản chất của nhà nước phương Đông cổ đại là

Xem đáp án

Đáp án C

Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất của nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại do:

- Đứng đầu nhà nước là vua nắm trong tay cả vương quyền và thần quyền

- Giúp việc cho vua là một bộ máy quan liêu thừa hành đảm nhiệm công việc thu thuế, chỉ huy quân đội và xây dựng các công trình công cộng


Câu 10:

Vì sao ở phương Đông lại hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong buổi đầu lịch sử, cư dân quần tụ ở những đồng bằng ven sông lớn - đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào nhưng họ phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt và các cuộc xâm lấn đất đai của các bộ lạc

=> Cần có một người thủ lĩnh để tổ chức trị thủy và chống ngoại xâm


Câu 11:

Bộ luật thành văn cổ nhất của nhân loại có tên là

Xem đáp án

Đáp án C
Bộ luật thành văn cổ nhất của nhân loại là bộ luật Hamurabi ở Lưỡng Hà. Bộ luật Hammurabi được ghi bằng văn tự hình đinh xưa nhất trên tấm đá badan cao 2,25m và đường kính đáy gần 2m, gồm 282 điều khoản nhưng chỉ còn lại trên tấm bia 247 điều khoản. Đây là một bộ luật tổng hợp được xây dựng dưới dạng luật hình, bao gồm các qui phạm pháp luật điều chỉnh nhiều lĩnh vực và đều có chế tài, chủ yếu điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến lợi ích của giai cấp thống trị


Bắt đầu thi ngay