IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 5 (có đáp án): Các quốc gia cổ đại phương Tây

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 5 (có đáp án): Các quốc gia cổ đại phương Tây

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 5 (có đáp án): Các quốc gia cổ đại phương Tây

  • 3352 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Thiên niên kỷ I TCN

Giải thích: Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN, đã hình thành hai quốc gia Hi Lạp và Rô – ma.


Câu 2:

Quốc gia phương Tây cổ đại xuất hiện đầu tiên ở đâu

Xem đáp án

Chọn đáp án: Ở Nam Âu

Giải thích: Trên bản đồ thế giới, Hi Lạp và Rô – ma nằm ở Nam châu Âu.


Câu 3:

Xã hội phương Tây cổ đại có mấy giai cấp chính:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 2

Giải thích: Xã hội cổ đại phương Tây có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ.


Câu 4:

Chế độ nhà nước của các quốc gia phương Tây là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Chiếm hữu nô lệ

Giải thích: Ở Hi Lạp và Rô – ma hình thành 2 giai cấp cơ bản là nô lệ và chủ nộ. Xã hội đó gọi là xã hội chiếm hữu nô lệ.


Câu 5:

Chủ nô là

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. A, C đúng.

Giải thích: Trong giai xã hội cổ đại phương Tây, chủ nô nắm mọi quyền hành chính trị. Họ sống sung sướng và dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.


Câu 6:

Các loại cây lưu niên của dân ở Hi Lạp và Rô ma lựa chọn để trồng thêm là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. nho và ô liu

Giải thích: Vì điều kiện ở đây phù hợp với trồng hai loại cây nho và ô liu


Câu 7:

Năm 73 – 71 TCN, cuộc khởi nghĩa của nô lệ ở Rô ma đã làm cho giới chủ nô phải kinh hoàng do ai lãnh đạo?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Spartacus

Giải thích: SGK Lịch sử 6, trang 15.


Câu 8:

Người Hi Lạp và Rô ma hay mang các sản phẩm thủ công sang bán ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Ai Cập và Lưỡng Hà.

Giải thích: Người Hi Lạp và Rô ma hay mang các sản phẩm thủ công sang bán ở Ai Cập và Lưỡng Hà rồi mua về lúa mì và súc vật.


Câu 9:

Chủ nô thường gọi nô lệ là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. “công cụ biết nói”.

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 15.


Câu 10:

Ở Hi Lạp và Rô ma, giai cấp là lực lượng lao động chính trong xã hội là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Nô lệ

Giải thích: Trong xã hội Hi Lạp và Rô ma số nô lệ nhiều gấp chục lần chủ nô và là lực lượng lao động chính trong xã hội.


Bắt đầu thi ngay