IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 6 (có đáp án): Văn hóa cổ đại

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 6 (có đáp án): Văn hóa cổ đại

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 6 (có đáp án): Văn hóa cổ đại

  • 2846 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất quay xung quanh mặt trời là cách tính của

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Dương lịch

Giải thích: Dựa vào sự di chuyển của Trái Đất quay xung quanh mặt trời, người Hi Lạp và Rôma đã tính được một năm có 365 ngày 6 giờ, chia thành 12 tháng.


Câu 3:

Những bộ sử thi nổi tiếng của Hi Lạp là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. I-li-at và Ô-đi-xê

Giải thích: Nền văn học Hi Lạp được cả thế giới biết đến với những bộ sử thi nổi tiếng của người Hô-me là I-li-at và Ô-đi-xê.


Câu 4:

Đấu trường Cô-li-dê ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Rôma


Câu 5:

Người phương Đông cổ đại đều dùng chữ

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. tượng hình.


Câu 6:

Chữ tượng hình được viết đầu tiên trên

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Giấy Papirus


Câu 7:

Thành Babilon ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Lưỡng Hà.


Câu 8:

Người Hy Lạp và Rô ma sáng tạo ra

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Chữ cái a,b,c


Câu 9:

Phép đếm từ 1 đến 10 là phát minh của

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Ai Cập


Câu 10:

Đền Pác-tê-nông ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. A-ten


Bắt đầu thi ngay