Thứ sáu, 31/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Tin học Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 (có đáp án): Máy tính và chương trình máy tính

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 (có đáp án): Máy tính và chương trình máy tính

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 1 (có đáp án): Máy tính và chương trình máy tính

  • 2240 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chương trình máy tính được theo các bước:

Xem đáp án

Chương trình máy tính được tạo ra gồm:

   + Bước 1: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình

   + Bước 2: Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy

   Đáp án: C


Câu 2:

Tại sao cần viết chương trình?

Xem đáp án

Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.

   Đáp án: D


Câu 3:

Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào?

Xem đáp án

Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. Máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh đó từ trên xuống dưới.

   Đáp án: C


Câu 4:

Viết chương trình là:

Xem đáp án

Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản và hiệu quả hơn.

   Đáp án: D


Câu 5:

Theo em hiểu viết chương trình là :

Xem đáp án

Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể, thông qua các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó để máy tính hiểu và thực hiện được.

   Đáp án: A


Câu 6:

Ngôn ngữ lập trình là:

Xem đáp án

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính giúp máy tính hiểu và thực hiện.

   Đáp án: B


Câu 7:

Môi trường lập trình gồm:

Xem đáp án

Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với các công cụ tìm kiếm, sửa lỗi và thực hiện chương trình thường được kết hợp vào 1 phần mềm, được gọi là môi trường lập trình.

   Đáp án: D


Câu 8:

Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là:

Xem đáp án

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. Nó thay thế cho ngôn ngữ máy và thường là các từ có nghĩa, dễ nhớ nên gần gũi với con người hơn.

   Đáp án: A


Câu 9:

Chương trình dịch dùng để:

Xem đáp án

Chương trình dịch giúp người lập trình có thể lập trình trên một ngôn ngữ lập trình và chuyển nó sang ngôn ngữ máy giúp máy tính hiểu và thực hiện được yêu cầu người lập trình.

   Đáp án: A


Câu 10:

Ngôn ngữ lập máy là:

Xem đáp án

Ngôn ngữ máy là các câu lệnh được tạo nên từ hai số 1 và 0.

   Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay