Thứ sáu, 31/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

29/06/2022 91

Gấp hình phẳng để tạo hình không gian bằng biểu tượng?

A.

B.

C.

D. Cả A và B

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi qa.haylamdo.com

Đáp án đúng là: D

Phần mềm hỗ trợ cho 2 hình là hình trụ (Cylinder net) và hình lăng trụ (Triangular prism net).

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm Yenka dùng để làm gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 127

Câu 2:

Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu sai?

Xem đáp án » 29/06/2022 93

Câu 3:

Hộp công cụ trong màn hình làm việc chính của phần mềm YenKa dùng để:

Xem đáp án » 29/06/2022 89

Câu 4:

Tham số nào sau đây để thay đổi độ dài cạnh đáy:

Xem đáp án » 29/06/2022 88

Câu 5:

Các lệnh quay hình nằm trong khung nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 77

Câu 6:

Biểu tượng nào cho phép xoay mô hình trong không gian 3D:

Xem đáp án » 29/06/2022 76

Câu 7:

Trong hộp thoại Next, lệnh dùng để tự động làm phẳng hình là:

Xem đáp án » 29/06/2022 76

Câu 8:

Mô hình trong không gian 3D có thể quay theo bao nhiêu hướng?

Xem đáp án » 29/06/2022 75

Câu 9:

Biểu tượng có chức năng?

Xem đáp án » 29/06/2022 70

Câu 10:

Khung nào cho phép quay mô hình trong không gian 3D?

Xem đáp án » 29/06/2022 64

Câu 11:

Để thay đổi mẫu thể hiện hình ta thực hiện thao tác:

Xem đáp án » 29/06/2022 63

Câu 12:

Các tệp lưu mô hình có phần mở rộng ngầm định là?

Xem đáp án » 29/06/2022 62

Câu 13:

Màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka gồm:

Xem đáp án » 29/06/2022 61

Câu 14:

Để khởi động phần mềm Yenka ta chọn biểu tượng:

Xem đáp án » 29/06/2022 60