Thứ sáu, 31/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

29/06/2022 94

Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu sai?

A. Không thể di chuyển mô hình này chồng lên mô hình khác.

Đáp án chính xác

B. Hình lăng trụ tam giác có thể tô được nhiều màu khác nhau.

C. Khi nháy đúp chuột lên đối tượng thì hộp thoại mô tả thông tin, tính chất của đối tượng hiện ra.

D. Kéo thả chuột có thể gấp hình phẳng thành hình không gian.

Trả lời:

verified Giải bởi qa.haylamdo.com

Đáp án đúng là: A

Có thể dịch chuyển mô hình này chồng lên mô hình khác. Khi di chuyển một hình lên đúng đỉnh của một hình khác sẽ được hai hình không gian chồng lên nhau.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm Yenka dùng để làm gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 127

Câu 2:

Gấp hình phẳng để tạo hình không gian bằng biểu tượng?

Xem đáp án » 29/06/2022 91

Câu 3:

Tham số nào sau đây để thay đổi độ dài cạnh đáy:

Xem đáp án » 29/06/2022 89

Câu 4:

Hộp công cụ trong màn hình làm việc chính của phần mềm YenKa dùng để:

Xem đáp án » 29/06/2022 89

Câu 5:

Các lệnh quay hình nằm trong khung nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 78

Câu 6:

Biểu tượng nào cho phép xoay mô hình trong không gian 3D:

Xem đáp án » 29/06/2022 76

Câu 7:

Trong hộp thoại Next, lệnh dùng để tự động làm phẳng hình là:

Xem đáp án » 29/06/2022 76

Câu 8:

Mô hình trong không gian 3D có thể quay theo bao nhiêu hướng?

Xem đáp án » 29/06/2022 75

Câu 9:

Biểu tượng có chức năng?

Xem đáp án » 29/06/2022 70

Câu 10:

Để thay đổi mẫu thể hiện hình ta thực hiện thao tác:

Xem đáp án » 29/06/2022 64

Câu 11:

Khung nào cho phép quay mô hình trong không gian 3D?

Xem đáp án » 29/06/2022 64

Câu 12:

Các tệp lưu mô hình có phần mở rộng ngầm định là?

Xem đáp án » 29/06/2022 62

Câu 13:

Màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka gồm:

Xem đáp án » 29/06/2022 61

Câu 14:

Để khởi động phần mềm Yenka ta chọn biểu tượng:

Xem đáp án » 29/06/2022 60