Thứ sáu, 31/03/2023
IMG-LOGO

Câu hỏi:

29/06/2022 64

Để thay đổi mẫu thể hiện hình ta thực hiện thao tác:

A. Nháy đúp chuột để mở hộp thoại tính chất của hình

B. Chọn lệnh kiểu thay đổi bề mặt Surface apprearance

C. Chọn Use material và chọn mẫu trong danh sách Material phía dưới

D. Cả A, B và C

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified Giải bởi qa.haylamdo.com

Đáp án đúng là: D

Để thay đổi mẫu thể hiện hình ta thực hiện:

+ Nháy đúp chuột để mở hộp thoại tính chất của hình

+ Chọn lệnh kiểu thay đổi bề mặt Surface apprearance

+ Chọn Use material và chọn mẫu trong danh sách Material phía dưới

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm Yenka dùng để làm gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 127

Câu 2:

Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu sai?

Xem đáp án » 29/06/2022 93

Câu 3:

Gấp hình phẳng để tạo hình không gian bằng biểu tượng?

Xem đáp án » 29/06/2022 91

Câu 4:

Hộp công cụ trong màn hình làm việc chính của phần mềm YenKa dùng để:

Xem đáp án » 29/06/2022 89

Câu 5:

Tham số nào sau đây để thay đổi độ dài cạnh đáy:

Xem đáp án » 29/06/2022 88

Câu 6:

Các lệnh quay hình nằm trong khung nào?

Xem đáp án » 29/06/2022 77

Câu 7:

Biểu tượng nào cho phép xoay mô hình trong không gian 3D:

Xem đáp án » 29/06/2022 76

Câu 8:

Trong hộp thoại Next, lệnh dùng để tự động làm phẳng hình là:

Xem đáp án » 29/06/2022 76

Câu 9:

Mô hình trong không gian 3D có thể quay theo bao nhiêu hướng?

Xem đáp án » 29/06/2022 75

Câu 10:

Biểu tượng có chức năng?

Xem đáp án » 29/06/2022 70

Câu 11:

Khung nào cho phép quay mô hình trong không gian 3D?

Xem đáp án » 29/06/2022 64

Câu 12:

Các tệp lưu mô hình có phần mở rộng ngầm định là?

Xem đáp án » 29/06/2022 62

Câu 13:

Màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka gồm:

Xem đáp án » 29/06/2022 61

Câu 14:

Để khởi động phần mềm Yenka ta chọn biểu tượng:

Xem đáp án » 29/06/2022 60