Thứ năm, 30/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Tin học Top 4 Đề thi giữa kì 1 Tin học 8 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề thi giữa kì 1 Tin học 8 có đáp án (Bài số 1)

Đề thi giữa kì 1 Tin học 8 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 1955 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nếu xuất ra màn hình kết quả của biểu thức 20 : 5, ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 7:

Hãy chọn kết quả đúng:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Câu lệnh nhập giá trị cho các biến a, b là:

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay